UAB „BIOK laboratorija”

Žarijų st. 2A, LT-02300, Vilnius, LITHUANIA

Phone: +370 5 2603042
E-mail: biok@biok.lt